Оформлення інформаційного запиту

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. 
При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату

РОЗПОРЯДОК  РОБОТИ

Понеділок – п’ятниця                     8.00 – 16.00 

Субота                                                      8.00 – 14.00

Обідня перерва                                  12.00 – 13.00

особисто:                              с.М-Погорілове ,  вул Маяковського, 129

                                                      приймальня

письмово:                     57214, с. М-Погорілове , вул Маяковського, 129

                                                       М-Погорілівська ЗОСШ-інтернат

                                                     (на конверті вказувати  "Публічна інформація")

за телефоном:                              (0512) 60-99-93

факсом:                                         (0512) 60-99-93

екоктронною поштою:    sekretar@kraevid.com.ua, mpinternats@gmail.com

 

Вкладення:

1. Порядок складення та подання до М-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату запитів на інформацію

2. Форма запиту на інформацію

Звіт директора за 2020-2021 навчальний рік 

 

Нормативно-правова база

 

1. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації ”

2. Закон України від 13.01.2011 № 2938-VI “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”

3. Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

4. Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах "

5. Постанова КМУ від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

6.  Постанова КМУ від 4 січня 2002 р. №3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"

7. Постанова КМУ від 21 листопада 2011 р. №1277 "Питання системи обліку публічної інформації"

8. Розпорядження голови миколаївської облдержадміністрації від 09.06 2011 №181-р "Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації"

9. Розпорядження голови миколаївської облдержадміністрації від 17.04 2012 №106-р"

10. КОНВЕНЦІЯ про права дитини