ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора М-Погорілівської

 загальноосвітньої санаторної

 школи-інтернату І-ІІІ ступенів

 Миколаївської обласної ради

10 вересня 2015 року № 60

 

ПОРЯДОК

проведення прямої телефонної «гарячої» лінії

директором Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів  Миколаївської обласної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок  проведення прямої телефонної «гарячої»  лінії   директором Мішково-Погорілівської ЗОСШ-інтернату  (далі – Порядок) регулює питання проведення прямої  телефонної «гарячої» лінії директором школи-інтернату.

1.2 Цей  Порядок розроблено   згідно  з  Законом  України   «Про звернення  громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на  звернення  до   органів   державної   влади та органів

місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від          14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

ІІ. Організація прямої  телефонної «гарячої» лінії

2.1. Пряма телефонна «гаряча» лінія  (далі – «гаряча» лінія)    проводиться директором школи-інтернату згідно з графіком, який складається  з урахуванням режиму роботи школи-інтернату.

2.2.  Графіком    проведення    «гарячої»   лінії  визначається  період,  день,

година та номер телефону для зв’язку.

2.3.Інформація  про номер  «гарячої»  лінії  школи-інтернату  та  порядок  її  роботи розміщується на інформаційному стенді школи-інтернату  та на офіційному веб-сайті  школи-інтернату .

2.4. У    разі   необхідності   та   під    час    проведення    «гарячої»     лінії директором  визначається додатковий склад присутніх посадових осіб під час проведення телефонного сеансу.

2.5. Організація     роботи    «гарячої»    лінії     здійснюється   секретарем школи-інтернату.

2.6.  Відомості    про   заявника    (прізвище,   ім'я,   по   батькові,   адресу, контактний телефон)    та    порушене    ним    питання   вноситься    до    бланку

 «гарячої» лінії, що додається.

Бланк передається для подальшого опрацювання і відповідного контролю директору школи-інтернату.

2.7.  Під час проведення «гарячої» лінії обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.8.Директор  розглядає  порушені питання по суті та надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення.

Для   надання   детального  роз’яснення  щодо  порушених   громадянами питань директор може залучати до їх розгляду  відповідних працівників або одержувати від них необхідну інформацію.

За відсутності директора школи участь у «гарячих» лініях беруть його заступники.

2.9. Відмова   громадянина   надати   дані,   визначені  пунктом  2.6   цього Порядку, може бути підставою для відмови у розгляді телефонного звернення.

2.10. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості, вирішується під час телефонної розмови.

  Якщо питання, порушене у телефонному зверненні,  вирішити   під   час «гарячої» лінії неможливо, його звернення розглядається в тому ж порядку, що і письмове.

2.11. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції директора школи-інтернату, він пояснює громадянину, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися і, по можливості, дає адресу, номер телефону тощо.

2.12. Секретар школи-інтернату здійснює реєстрацію телефонних звернень громадян, забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих директором школи-інтернату  при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам, що звернулися, про результати розгляду їх звернень.

2.13.  Секретар школи-інтернату за підсумками роботи «гарячої» лінії щоквартально складає звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

  - кількість повідомлень, що надійшли до школи-інтернату  на «гарячу» лінію за квартал, за наростаючим підсумком з початку поточного року, а також у розрізі місця проживання осіб;

- основні питання, що порушуються;

- результати розгляду.

2.14. Документи і матеріали розгляду звернень на «гарячої» лінії обліковуються й формуються у справи.

 

Директор школи-інтернату                                        В.П.Шиян

 

                                   

Затверджено

наказом директора

Мішково-Погорілівської

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату

Миколаївської обласної ради  

від  10.09.2015 № 60

Прямий  телефон «гарячої» лінії

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернаті

І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради

у 2019 році

 

ПІБ

Номер телефону

Директор школи-інтернату

 Шиян В.П.

(0512) 60-99-93

 

Затверджено

наказом директора

Мішково-Погорілівської

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату

Миколаївської обласної ради  

від  10.09.2015 № 60

Графік

проведення тематичної  телефонної «гарячої» лінії у 2019 році

 

            Виконавці

         Тематика "гарячих ліній"

Терміни проведення

Директор    школи-інтернату    В.П.Шиян

 

             Питання навчально-виховного  та лікувально-оздоровчого процесу  

Січень – грудень

             (середа з 13.00 до 17.00)