Графік  особистого прийому громадян

адміністрацією Мішково-Погорілівської санаторної

школи-інтернату І-ІІІ ступенів

на 2022-2023 навчальний рік

 

В.о. директора  Титаренко Дмитро Васильович

Понеділок з 12.00 до 15.00

 

Заступник директора  з навчально-виховної роботи 

Запотоцька Наталія Сергіївна   

Середа з 15.00 до 17.00

 

Старший вихователь Рожко Світлана Михайлівна  

Субота з 15.00 до 17.00

 
Вимоги до оформлення звернення 

    Звернення громадян — це викладені письмово або усно пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

    Звернення може бути усним (викладеним усно і записаним посадовою особою на особистому прийомі) та письмовим. Воно може надходити як від окремої особи (індивідуальне), так і від групи батьків, працівників тощо (колективне). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання. Письмові звернення мають бути підписані заявниками із зазначенням дати подання. Звернення оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Відповідно до Закону про звернення громадян забороняється відмовляти у прийнятті та розгляді звернення з посиланням на полі звернення на етичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Забороняється розголошувати одержані відомості про особисте життя громадян без їх згоди чи відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян.

    На прохання заявника, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Однак, ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

    Письмове звернення без зазначеного місця проживання, підпису автора, а також ті, авторство яких не можна встановити, вважаються анонімними і розгляду не підлягають.

    У разі, якщо до керівника навчального закладу повторно звертається один і той самий заявник, наполягаючи на розгляді його звернення, то йому потрібно пояснити, що повторні звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, одним і тим самим органом, якщо перше вирішене по суті, не розглядаються.

   Не розглядаються також звернення осіб, які визнані судом недієздатними.

Право на звернення

   Всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

    Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Строки розгляду звернень

Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У разі, якщо звернення розглянути у місячний строк неможливо, то керівник навчального закладу встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляє особу, яка подала звернення. Водночас слід пам'ятати, що загальний строк вирішення питань порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Однак, якщо від громадянина надійшла обгрунтована письмова вимога, строк розгляду може бути скорочено.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. У разі, якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень керівників навчальних закладів, то таке звернення у строк не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник.

Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян директором та заступниками директора школи-інтернату 

 

Зразок документального оформлення звернень громадян 
 
Закон України "Про звернення громадян" 
 
Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"